behandling af traevaerk

Maleteknisk udvalg indsamler og formidler faglig viden – til medlemmer og fagets kunder

Maleteknisk Udvalg har sin eksistens i Lauget, for at indsamle og formidle faglig viden – til glæde for både laugets medlemmer og fagets kunder. Herudover tager vi fagtekniske problematikker op, der optager medlemmerne – eller som opstår gennem medierne.

Udvalgets fagtekniske projekter munder ofte ud i tekniske artikler, små pjecer eller rapporter med relevant viden og formidling. Andre gange falder vi i udvalget selv over problematikker, vi finder interessante at dykke dybere ned i og videreformidle.

Gå ikke glip af vores seneste fagtekniske projekter.

Dyk ned i vores forskellige projekter

Handlingsplaner for 2023-24

Hvert år afholder Laugets fire stående udvalg deres konference, hvor vi fastlægger, hvad vi skal beskæftige os med i det kommende foreningsår og hvilke projekter, der skal iværksættes.

Udvalget vil i foreningsåret 2023-24 se på:

  • ”Test” af plader til behandling af nyt træværk – under svendeprøver.
    Udvalget tester nuværende behandlingsbeskrivelse med henblik på eventuelt at udarbejde en ny. Desuden eksperimenteres med MDF-plade frem for spånplade – med henblik på eventuelt at arbejde for, at MDF-plader skal anvendes generelt fremover.
  • Test af malinger til indendørs træværk
    Der testes for dæk- og sammenflydningsevne, ligesom der ses på behandling af fabriksmalede overflader med efterfølgende behandlingsanbefalinger samt på arbejdsmiljøforhold (støv etc.).
  • Kontrol for bly i gamle overflader
    Udvalget vurderer kvalitet og egnethed af et testkit til undersøgelse af eventuelt blyindhold i gamle overflader. Testkit’et overvejes markedsført gennem lauget, og udvalget udarbejder et kursus i dets rette anvendelse.

I Maleteknisk udvalg sidder:

Theis Larsen
Medlemsrepræsentant
Dion Knudsen
Medlemsrepræsentant