Skole- og uddannelsesudvalget

Skole- og Uddannelsesudvalget er et af laugets fire stående udvalg. Udvalget følger virksomheden på Malerskolen under TEC, overvåger lærlingesituationen i hovedstadsområdet og iværksætter aktiviteter, der kan fremme optagelse af nye elever.

Handlingsplaner for 2023-24

Hvert år mødes laugets stående udvalg for at planlægge, hvad udvalgene skal arbejde med i det kommende foreningsår. I 2023-24 vil vi se på:

 • Samarbejde skole–virksomhed
  Synliggørelse af nyt tilbud om, at elever med diagnoser – fra ordblindhed til diagnoser af mere psykisk karakter, kan understøttes af skolen.
 • Rekruttering af lærlinge
  Afdækning af, hvordan vi kan understøtte virksomhederne i at identificere de bedst kvalificerede lærlinge.
 • Efter- og videreuddannelse
  Udvalget udarbejder udkast til to serier af samlede AMU-forløb: En restaureringsdel, henholdsvis en almen uddannelsesdel (opbygning af kompetencer i arbejdsmiljø, daglig problemløsning mv.). Uddannelserne afsluttes med prøver.
 • Skærpelse af krav til at bestå en svendeprøve
  Udvalget vil arbejde for, at det minimale antal point givet ved en svendeprøve, sættes fra nuværende 400 til 600 point.
 • Krav om vurdering af lærlinges egnethed forud for svendeprøve
  Udvalget vil arbejde for, at lærlinge i 3. fagklasse vurderes for deres egnethed til at gå til svendeprøve. Målet med dette og ovenstående punkt er at gøre det lidt sværere at blive maler.
 • Test af plader til behandling af nyt træværk under svendeprøver
  Projekt i samarbejde med Maleteknisk Udvalg.
 • Foredrag el. lign. om at gå til svendeprøve
  Udvikling af foredrag el. lign. målrettet mestrene med henblik på at oplyse om krav og vilkår, der gælder for lærlinge, som går til svendeprøve.

I skole- og uddannelsesudvalget sidder:

Bjarne Rasmussen
Medlemsrepræsentant
Marianne Hansen
Medlemsrepræsentant
Tim Hansen
Medlemsrepræsentant