Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget holder styr på fagets overenskomster og udfordringer

Københavns Malerlaugs arbejdsmarkedsudvalg er sat i verden for at følge efterlevelsen af fagets overenskomster – samt at tage eventuelle problemer og udfordringer op. Vi behandler medlemmernes ønsker til kommende overenskomstforhandlinger – og bringer dem videre til Danske Malermestre.

Handlingsplaner for 2024-25

Hvert år mødes Laugets fire stående udvalg en hel dag, for at planlægge arbejdet i det kommende foreningsår.

 • OK'25
  Formulering af krav og ønsker fra Lauget. 
 • Bedre dialog med Malernes Fagforening
  Der tages inititativ til møde med fagforeningen.
 • Pension og forsikring
  Udarbejdelse af en rent medlemsorienteret flyer om det vigtige i at tegne pensions- og forsikringsordninger. 
 • Dialog om rekruttering af lærlinge
  - i samarbejde med Skole- og Uddannelsesudvalget.

Det begynder med dig selv

Når vi ikke hjælper hinanden på byggepladsen, er det grundlæggende fordi, vi ikke tror, det kan betale sig. Tre eksperter talte om samspil og produktivitet på byggepladsen den 31. oktober. Indsigt, involvering og adfærd er nøgleord til at skabe ordnede forhold på byggepladsen. Læs herom – og få forklaret om nogle af tidens og fremtidens digitale redskaber.

Læs mere

Håndtering af bly i bygninger

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en grundig vejledning om, hvordan vi og vore svende skal forholde os til bly i bygninger. Branchevejledningen består af tre dele. Den første handler om forekomsten af bly, den anden ser på ansvar og pligter, når man står over for en “blyholdig byggesag”, og tredje del beskriver otte forskellige arbejdsprocesser med konkrete anvisninger på forohldsregler og arbejdsmetoder ved håndteringen af bly.

Download vejledning

I Arbejdsmarkedsudvalget sidder: