Tilbage til oversigten
7. december 2020

En ren fornøjelse?

Vi kender alle til de småskader, der tilstøder de malede overflader inden aflevering. Kan de vaskes af, så vi undgår en efterreparation?

Malede overflader – for eksempel udført med vægmaling i en almindelig glans 5 – kan overordnet set ikke tåle selv forsigtige afrensninger for de smudspletter, der nemt tilstøder dem under et byggeri, i hvert fald ikke uden de rengjorte felter bliver blanke, eller der opstår en farveforskel. Det viser en test, som Københavns Malerlaugs Maletekniske Udvalg har gennemført.

Metode

Der udførtes vaskbarhedsprøver på 14 plader behandlet med akryl- henholdsvis akrylplastprodukter fra 7 farveleverandører. Behandlingerne var tørret helt op. Der tages forbehold for, at afrensningen af skaderne ville kunne udvise et andet resultat, hvis skaderne havde siddet på overfladerne i længere tid – under forsøget afrensedes umiddelbart.

Test 1

Her gennemførtes en forsigtig afvaskning med en let befugtet viskosesvamp på en beskadiget overflade ad 5 omgange. Bortset fra et enkelt produkt var behandlingen synlig på alle plader. Særlig udpræget var det på akryl-overfladerne.

Test 2

Tilsvarende blev de ubeskadigede overflader ”renset af” vaskeklude – ”Wipes”, leveret af Danalim – i cirkler ad 10 omgange. På nær et enkelt var behandlingen synlig på alle produkter.

Test 3

Pladerne blev påført smuds svarende til, hvad der kunne være et mærke – en sort streg – fra et støvsugerrør. Afvaskningen blev foretaget med vaskeklude – ”Wipes”, leveret af Danalim – i cirkler ad 10 omgange. Afrensningen var synlig på alle produkter på nær et enkelt.

Konklusioner

Overfladerne reagerede forskelligt, for så vidt som nogle smittede af, andre antog farveforskel (blev lysere) og atter andre fik en skjold omkring det afrensede felt. Fælles for stort set alle produkter var, at overfladerne blev blanke. Skaderne vil især være synlige i rum med stort lysindfald som for eksempel i moderne byggeri.

arrow-left