Det Getreuerske Legat

Støtte til værdigt trængende i Københavns Kommune samt Getreuers efterkommere. Legatportioner er op til maks. 2.000 kr.

Ansøg nu

Legatportioner på indtil kr. 2.000,- kan søges af:

  • Medlemmer af slægten efter legatstifterne Christian Peter Getreuer og hustru Maria Thomasdatter Riis, idet trængende familiemedlemmer skal have fortrinsret (legatansøgerne skal selv kunne dokumentere slægtskabet).
  • Værdigt trængende personer med bopæl i Københavns Kommune, idet personer med tilknytning til malerfaget samt disses enker skal have fortrinsret.
  • Patienter på Sankt Hans Hospital og hospitalsindlagte, der har bopæl i Københavns Kommune.
  • Studerende kan ikke søge.

Ansøgning om Legat

Hvis du hører under kategorien for muligere ansøger til det Getreuerske legat, skal du huske følgende.

  • Husk at anføre dine bankoplysninger i ansøgningen, idet der ikke længere kan sendes bankchecks.
  • Ansøgningen (inkl. ansøgningsskema, årsopgørelse fra forrige år og øvrige relevante bilag) indsendes, så den er modtaget af legatets administration inden den 1. september 2024:

Ansøg om Det Getreurske legat

Form – Det Getruerske Legat

Bankoplysninger


Indkomst

Dokumentation skal vedlægges.

Kopi af seneste årsopgørelse for ansøger og ægtefælle /samboende


Andre oplysninger