Der er skrevet rapporter, artikler og tykke bøger om, hvordan vinduer bør malebehandles. Hver især – om vi er rådgivere, malere eller forbrugere – har vi vor egen opfattelse af, hvad der er rigtigst.

I Københavns Malerlaug har vi sat os for at få syn for sagn. Derfor har vi i disse år iværksat to fuldskala-vinduesprojekter på henholdsvis en fin, fredet ejendom – vor egen i Amaliegade 31 – og en moderne erhvervsejendom beliggende i Herlev. Ejendommen er ejet af ejendomsselskabet DATEA, med hvem vi samarbejder om projektet.

Princippet for begge projekter er, at vinduerne er afrenset efter forskellige metoder og derpå malebehandlet med forskellige malematerialer. Hvert år tager en uvildig rådgiver vinduerne nærmere i øjesyn, hvorpå der udarbejdes en rapport. Rapporterne – der gennemgår hvert vinduesfelt – er frit tilgængelige for alle. De kan enten rekvireres på 3315 5505 eller hentes nedenfor som PDF-dokumenter.

Projektet i Herlev blev afsluttet i 2016, mens projektet i Amaliegade blev afsluttet med et seminar i Dansk Arkitektur Center den 24. oktober 2011.

Nedtag tilsynsrapporterne vedr. ejendommen i Amaliegade:

Tilsynsrapport 2000
Tilsynsrapport 2001
Tilsynsrapport 2002
Tilsynsrapport 2003
Tilsynsrapport 2004
Tilsynsrapport 2005
Tilsynsrapport 2006
Tilsynsrapport 2007
Tilsynsrapport 2008
Tilsynsrapport 2009
Afsluttende tilsynsrapport 2010 – oktober 2011

Nedtag tilsynsrapporterne vedr. ejendommen i Herlev:

Tilsynsrapport 2006
Tilsynsrapport 2007
Tilsynsrapport 2008
Tilsynsrapport 2009
Tilsynsrapport 2010
Tilsynsrapport 2011
Tilsynsrapport 2012-13, afsluttende rapport

Laugets første fuldskalaprojekt tog udgangspunkt i de fine gamle vinduer i laugshusets facade, Amaliegade 31. 

“Det kan betale sig at male vinduer”

Københavns Malerlaug gennemfører i disse yderligere et fuldskalaprojekt i samarbejde med fagets leverandører om vedligeholdelse af vinduerne i laugshusets østfacade.

0