Bogen Malet

Original price was: 350,00 kr..Current price is: 250,00 kr..

Bestil

Få malerfagets kulturhistorie og god faglig viden

Vi har i samarbejde med Johanne Bornemann Mogensen udgivet bogen, der beskriver udviklingen af malematerialer og teknikker i perioden fra år 1900-2000, og hvordan det har sat sit præg på boliger, ejendomme og bygninger i hele Danmark.

I forbindelse med Københavns Malerlaugs 400 års jubilæum i 2022 udgav vi bogen, der er den første, i dansk sammenhæng, som giver et samlet bud på anvendelsen af malematerialer og teknikker i det 20. århundredes arkitektur. En skelsættende tid hvor kunsten, arkitekturen og håndværket gennemgik de største radikale forandringer – og ændrede hele vores måde at tænke bygningsarkitektur på.

Johanne Bornemann Mogensen har undersøgt et større udvalg af danske bygningers oprindelige farvesætninger og dekorerede overflader. Hun beskriver levende de anvendte malematerialers teknologiske udvikling og teknikker i lyset af stilhistorien – sammen med den samfundsmæssige udvikling – og de danske maleres arbejdsforhold i perioden.

Johanne Bornemann Mogensen er konservator på Nationalmuseet – med speciale i den malede og udsmykkede arkitekturarv i Danmark.

Bogen til rådgiveren, maler-fagnørden og den nysgerrige

Indholdet i bogen appellerer både til fagnørden og alle andre, der har interesse i malerhåndværk, byggeri og arkitekturhistorie. Bogen er den første samlede fremstilling af sin art, indenfor malerfagets virkefelt i det 20. århundrede. Så her får du viden og spændende kulturhistorie, der ikke findes andre steder.

Bogen er også tiltænkt den rådgiver, der giver sig i kast med restaureringen og vedligeholdelsen af periodens byggeri – og den kan blive et referenceværk for den malerlærling eller maler, der vil forstå sit fags nærmeste fortid – og have indsigt i malerfaget og dets betydning i det seneste århundrede.

I takt med at flere af 1900-tallets bygninger, også internationalt, klassificeres som bevaringsværdige eller fredes, er der behov for viden om netop denne periodes teknologiske udvikling – og udbredelse af malingstyper og teknikker.

Gå på opdagelse i den danske farve- og stilhistorie

Bogen beskæftiger sig geografisk med en dansk sammenhæng, som den danske malingsproduktion, danske malerfag, dansk arkitektur og stilhistorie. Samtidig er der en overvægt af malet og dekoreret arkitektur fra København og Sjælland beskrevet, da en større del af de fredede og bevaringsværdige interiører og bygninger fra 1900-tallet befinder sig her.

Farver i arkitektur og rum påvirker os mennesker og kan samtidig fortælle en historie om tiden, vi bevæger os i – eller har bevæget os i. Der er ingen tvivl om, at farver har en stor indflydelse på os, om vi er bevidste om det eller ej. De forskellige farver påvirker os forskelligt. Dette spejles ofte i de farvevalg der vælges, som offentlige bygninger, hvor mange toner er grålige og ikke kan vække anstød, venteværelser i rolige grønne nuancer, der støtter roen til den utålmodige ventetid og mange andre farvepåvirkninger.

Farver er derfor ikke kun vigtig indenfor malerfaget, men har stor indflydelse på os alle. Derfor finder vi denne bog relevant og betydningsfuld for både dig, mig og malerfagets kompetente fagfolk.

cross