Tilbage til oversigten
16. juni 2020

Sociale tillæg er også rigtige penge!

I nogle tilfælde kan sociale tillæg udgøre op imod halvdelen af en svendetime. Og selv om de ikke kan ses på svendenes lønsedler, så er der dog tale om rigtige penge, der skal tjenes ude i virksomhederne, før de kan komme svendene til gavn. Den historie skal vi være bedre til at fortælle vore medarbejdere.

Sådan lød det, da oldermand Per Vangekjær konkluderede på årets overenskomstforhandlinger i sin mundtlige beretning under Københavns Malerlaugs generalforsamling i juni. Egentlig skulle generalforsamlingen have været afholdt i marts – og egentlig også i Moltkes Palæ i København. Men coronakrisen havde som bekendt medført et forsamlingsforbud, og Moltkes Palæ er ikke parat før end i august. Derfor blev generalforsamlingen placeret i Rødovres nye underground-/in-sted, Terminalen på Korsdalsvej.

Det blev som bekendt ikke til et rent malerforlig, idet overenskomstforhandlingerne stødte på stenet grund. Malerforbundet fandt mestersidens krav om lempeligere kørepengeregler uspiseligt – ligesom mestersiden klart måtte afvise svendesidens krav om højere mindstebetaling. Danske Malermestre havde ellers været parat til at lægge sig op ad Dansk Byggeri og 3F’s resultat, der ellers var dyrt nok.

Bortset fra overenskomstforhandlingerne prægede sundhedskrisen og laugets kommende 400 års jubilæum beretningen.

Oldermand Per Vangekjær: Opfordrer til at gøre det mere synligt, at de sociale omkostninger faktisk er en betydelig del af svendenes løn. Foto: Henrik Nielsen.

Nådigt sluppet

Per Vangekjær konstaterede, at malerfaget i det store og hele er sluppet helskindet gennem coronaugerne, måske med undtagelse af medlemmer, der særlig har fokus på privatkunder.

»Og det har vi tal på. Ifølge opgørelserne er der udbetalt bare 10,5 millioner kroner fra hjælpepakkerne til malerfaget – ikke meget ud af de op imod 300 milliarder kroner, som hjælpepakkerne udgør,« fortalte Per Vangekjær.

Forberedelserne til laugets jubilæum i 2022 er i fuld gang. Således står det klart, at stiftelsesfesten den 23. januar bliver en lukket medlemsbegivenhed, mens alle fagets interesseparter – og medlemmerne naturligvis – bliver indbudt til jubilæumsfest i Botanisk Have den 7. maj. Lidt senere på året afslører lauget et gavlmaleri på en gavl i Sølvgade; et maleri, der vil fortælle om både maleren og byen igennem de 400 år.

Med sigte på at skabe synlighed om lauget og medlemsvirksomhederne over for hele offentligheden vil der være arrangementer om lige fra et ”Folkemaleri” på Rådhuspladsen til offentliggørelsen af to malerfaglige projekter af relevans for blandt andre fagets rådgivere.

Malermester og entreprenør Kristian Vinkler, Vinkler ApS, indvalgtes som ny suppleant til repræsentantskabet. Foto: Henrik Nielsen.

Ny mand på tinge

Under valgene genbesattes stort set alle tillidshverv, idet suppleant til repræsentantskabet, Brian Baltsersen, overdrog stafetten til Kristian Vinkler. Kristian Vinkler driver entreprenør- og malervirksomheden Vinkler ApS med base i Vanløse.

Generalforsamlingen blev sluttet af med et let traktement – en flæskestegssandwich af en kvalitet, der ikke lod de traditionsrige gule ærter noget efter.

I 2021 afholder vi generalforsamling onsdag den 24. marts – og det bliver i Moltkes Palæ!

Det gode vejr trak medlemmerne udenfor bør før og efter generalforsamlingen. Foto: John Hinnum.

arrow-left