Tilbage til oversigten
3. april 2023

Se dog at komme i gang

– Nu hører vi det så igen: I regeringsgrundlaget bekender de tre regeringspartier sig til at ville investere i erhvervsuddannelserne. Hertil er bare at sige: Så se dog at komme i gang!

Sådan lød det fra oldermand Per Vangekjær, da han aflagde beretning under Københavns Malerlaugs generalforsamling den 30. marts. Men – hed det også:

– Spørgsmålet er, om flere penge og flere flotte ord alene kan gøre det. Eller om tiden er inde til at gøre gymnasiet til et mindre naturligt valg ved at skabe nogle adgangskrav, der kan få de unge til at overveje, om en erhvervsuddannelse ikke var rigtigere for dem. For Guds skyld uden at komme tilbage til, at hvis man er for dum til andet, så kan man altid gå på teknisk skole. Vi vil bare gerne have, at de unge træffer et kvalificeret valg, sagde Per Vangekjær.

Foruden den nys indgåede overenskomst kom oldermanden ind på den grønne omstilling, der er uomgængelig. Men lige nu ser det ud til, at den grønne omstilling først og fremmest kommer til at bestå af flere og temmelig voldsomme administrative byrder for virksomhederne. Det gælder nye krav i bygningsreglementet om livscyklusanalyser af klimapåvirkningen fra nybyggeri. Og det gælder kommende EU-regler, der betyder, at virksomheder med mere end 250 ansatte og virksomheder, der er børsnoteret, skal aflægge grønne regnskaber med dokumentation for deres CO2-aftryk. Det kan også ramme de mindre virksomheder, der står som underleverandører, forudså Per Vangekjær.

Lauget tog i år afsked med Kim Almlev, der efter 20 års aktivt virke trådte ud af repræsentantskabet. Han blev afløst af Bo Almlev. Som suppleanter til repræsentantskabet genvalgtes Kristian Vinkler, mens Dion Knudsen og Tim Hansen blev nyvalgt.

Efter 20 års anerkendelsesværdig indsats i blandt andre laugets maletekniske udvalg – og med en dåbsattest, der var ham imod – udtrådte Kim Almlev af laugets repræsentantskab.

Ny i laugets repræsentantskab: Bo Almlev.

Laugets generalforsamling var i år henlagt til det ny-istandsatte Designmuseum Danmark i Bredgade, og inden serveringen af de klassiske gule ærter stod museet for en eksklusiv rundvisning af de godt 50 fremmødte generalforsamlingsdeltagere.

De omkring 50 deltagere i laugets generalforsamling var inviteret på en eksklusiv rundvisning i Designmuseum Danmark efter de svære forhandlinger.

arrow-left