Tilbage til oversigten
13. marts 2023

Så fik vi ny overenskomst!

Efter lange forhandlinger hen over weekenden den 11. og 12. marts kunne forhandlerne fra henholdsvis Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre søndag eftermiddag skrive under på en ny to årig overenskomst for de godt 10.000 lønmodtagere, der er arbejder i malerfaget.

I hovedtræk indebærer den nye overenskomst:

  • Regulering af mindstebetalingssatsen med 4,50 kr. 1. maj 2023 og 4,50 kr. 1. januar 2024
  • Forhøjelse af elevlønninger med 4,5% 1. maj 2023 og med 3,5% 1. januar 2024.
  • Afskaffelse af 1. løntrin for lærlinge 1. juli 2023, således at alle nye lærlinge herefter starter på 2. løntrin.
  • Forøgelse af søgnehelligdagsgodtgørelsen med 1,8% pr. 1. marts 2024 for svende og med 2% for lærlinge.
  • Omfordeling af pensionsbidraget pr. 1 juni 2023, således at arbejdsgiverens bidrag forøges fra 8% til 10% og medarbejderens bidrag formindskes tilsvarende.
  • Loft over løn under graviditetsorlov, barselsorlov og fædreorlov forøges til 182,50 kr. 1. januar 2024, hvorefter der vil være et ens loft for alle orlovsperioder i forbindelse med fødsel og adoption.
  • Satsen for forbrugt tid under kørsel reduceres for lærlinge til 70% af satsen for svende og kilometergrænsen forøges for lærlinge fra 12 til 20 km pr. 1. juli 2023.
  • Regulering af fagets prisliste med 4,0% 1. maj 2023 og 3,9% 1. januar 2024.
  • Udvalgsarbejde om en prisliste for nybyggeri.

Danske Malermestres formand - og Københavns Malerlaugs oldemand - Per Vangekjær, er glad for den nye overenskomst. Nok er de ligesom de øvrige overenskomster, der er indgået i denne omgang, dyrere end vanligt, men indeholder dog en række gode elementer for malermestrene:

- Der er tale om en ansvarlig aftale, der lægger sig op ad de forlig, der allerede er indgået på andre områder og samtidig tager udgangspunkt i malerfagets behov.

- Vi har over de senere år haft et ønske om at få en aftale om køre- og siddepengene. Det har vi fået, og det glæder mig rigtig meget. Jeg er glad for, at vi har kunne lande en aftale, hvor begge parter kan se sig selv.

- Vi har haft nogle gode forhandlinger, og der var fra begyndelsen en bred erkendelse af, at vi skulle lande en aftale og ikke ende i forligsinstitutionen, som vi tidligere har gjort, siger Per Vangekjær.

Kilde: Danske Malermestre

arrow-left