Skole- og Uddannelsesudvalget er et af laugets fire stående udvalg. Udvalget følger virksomheden på Malerskolen under TEC, overvåger lærlingesituationen i hovedstadsrområdet og iværksætter aktiviteter, der kan fremme optaget af nye elever.

Netop i disse år præger implementeringen af den nye erhvervsuddannelsesreform, der stiller krav både til skolen, eleverne og os som mestre.

Følg os her – og husk at anmode om medlemskab i udvalgets gruppe på Linkedin. Søg efter Københavns Malerlaugs uddannelsesudvalg i søgefeltet og skriv “Skole og uddannelse – Københavns Malerlaug”.

Medlemmer af udvalget er i beretningsåret 2018-19 følgende:

Jan Pelby (formand)
Dan Wiche
Jacob Jørgensen
Bjarne Rasmussen
Niels Koch
Marianne Hansen
Niels Håkonsen (sekretær)

Handlingsplaner 2018-19

Hvert år mødes laugets stående udvalg for at planlægge, hvad udvalgene skal arbejde med i det kommende foreningsår. I 2018-19 vil vi se på –

  • En opfølgning på vores lærespladsgaranti fra 2017
  • Fremtidens uddannelse
    Udvalgs- og faglig debat om fagets ønsker til uddannelsen, herunder intensivere kontakten med Danske Malermestres Uddannelsesudvalg og Malerfagets Faglige Fællesudvalg. Blandt punkterne bliver udviklingen/revideringen af faglige discipliner blandt andet i lyset af ny teknologi inden for robotter, maskinteknologi og sprøjteanlæg.
  • Efterudddannelse
    Vi vil slå et slag for efteruddannelseskurserne på Malerskolen (TEC)

“Elevatortale” til kommende elever

Hvorfor skal man gå i lære som maler? Hvad vil du møde ude i virkeligheden? Hvilken tilværelse venter dig? Og hvad forventes der af dig? Det er nogle af de punkter, man kan komme ind på, når man bliver bedt om at tale for de grundforløbselever, der snart skal vælge uddannelsesretning.

På dette link finder du vores bud på svarene!

0