Skole- og Uddannelsesudvalget er et af laugets fire stående udvalg. Udvalget følger virksomheden på Malerskolen under TEC, overvåger lærlingesituationen i hovedstadsrområdet og iværksætter aktiviteter, der kan fremme optaget af nye elever.

Netop i disse år præger implementeringen af den nye erhvervsuddannelsesreform, der stiller krav både til skolen, eleverne og os som mestre.

Følg os her – og husk at anmode om medlemskab i udvalgets gruppe på Linkedin. Søg efter Københavns Malerlaugs uddannelsesudvalg i søgefeltet og skriv “Skole og uddannelse – Københavns Malerlaug”.

Medlemmer af udvalget er følgende:

Jan Pelby (formand)
Jacob Jørgensen
Bjarne Rasmussen
Niels Koch
Niels Håkonsen (sekretær)

Handlingsplaner 2021-22

Hvert år mødes laugets stående udvalg for at planlægge, hvad udvalgene skal arbejde med i det kommende foreningsår. I 2020-21 vil vi se på –

  • Dialog med Malerfagets Faglige Fællesudvalg
    Udvalget ønsker at drøfte pointgivning under svendeprøver samt en forenkling af logbogen 
  • Registrering af læresteder
  • Etablering af en ris- og rosekasse på skolen
    Udvalget vil medvirke aktivt i to lokale kampagner, der skal tiltrække elever til bygge- og anlægsuddannelserne

Hvorfor skal man gå i lære som maler? Hvad vil du møde ude i virkeligheden? Hvilken tilværelse venter dig? Og hvad forventes der af dig? Det er nogle af de punkter, man kan komme ind på, når man bliver bedt om at tale for de grundforløbselever, der snart skal vælge uddannelsesretning.

På dette link finder du vores bud på svarene!

0