Skole- og Uddannelsesudvalget er et af laugets fire stående udvalg. Udvalget følger virksomheden på Malerskolen under TEC, overvåger lærlingesituationen i hovedstadsrområdet og iværksætter aktiviteter, der kan fremme optaget af nye elever.

Netop i disse år præger implementeringen af den nye erhvervsuddannelsesreform, der stiller krav både til skolen, eleverne og os som mestre.

Følg os her – og husk at anmode om medlemskab i udvalgets gruppe på Linkedin. Søg efter Københavns Malerlaugs uddannelsesudvalg i søgefeltet og skriv “Skole og uddannelse – Københavns Malerlaug”.

Medlemmer af udvalget er i beretningsåret 2018-19 følgende:

Jan Pelby (formand)
Jacob Jørgensen
Bjarne Rasmussen
Niels Koch
Marianne Hansen
Niels Håkonsen (sekretær)

Handlingsplaner 2019-20

Hvert år mødes laugets stående udvalg for at planlægge, hvad udvalgene skal arbejde med i det kommende foreningsår. I 2019-20 vil vi se på –

 • Arbejdspladsparathed
  Vi vil arbejde for at kvalificere de unge bedre til mødet med virkeligheden på værkstederne og byggepladserne – forberede dem på, at der stilles krav, når det gælder pauser, mobiltelefoni og så fremdeles.
 • Opfølgning på godkendelse af læresteder
  Vi vil arbejde på at etablere en instans, hvor skolen indsamler henvendelser fra eleverne om lærestederne, og der skal registreres, hvis der er særlig mange elever, der falder igennem fra bestemte læresteder
 • Tapetopsætning – skærpelse af læringsmål
  Tapetopsætning indgår i den nye svendeprøve, der har virkning fra december i på. Vi vil arbejde på at sikre, at lærlingene når tilstrækkelig rundt om emnet
 • Efteruddannelsesudbud
  Vi vil holde Malerskolen på TEC op på at udbyde en tilstrækkelig bred mængde efteruddannelseskurser.
 • Maskinforståelse
  Vi vil arbejde på, at eleverne helt konkret skaber bekendtskab med den teknologi, vi bruger i malerfaget – lige fra girafslibere til sprøjteudstyr.

“Elevatortale” til kommende elever

Hvorfor skal man gå i lære som maler? Hvad vil du møde ude i virkeligheden? Hvilken tilværelse venter dig? Og hvad forventes der af dig? Det er nogle af de punkter, man kan komme ind på, når man bliver bedt om at tale for de grundforløbselever, der snart skal vælge uddannelsesretning.

På dette link finder du vores bud på svarene!

0