Skole- og Uddannelsesudvalget er et af laugets fire stående udvalg. Udvalget følger virksomheden på Malerskolen under TEC, overvåger lærlingesituationen i hovedstadsrområdet og iværksætter aktiviteter, der kan fremme optaget af nye elever.

Netop i disse år præger implementeringen af den nye erhvervsuddannelsesreform, der stiller krav både til skolen, eleverne og os som mestre.

Følg os her – og husk at anmode om medlemskab i udvalgets gruppe på Linkedin. Søg efter Københavns Malerlaugs uddannelsesudvalg i søgefeltet og skriv “Skole og uddannelse – Københavns Malerlaug”.

Handlingsplaner 2023-24

Hvert år mødes laugets stående udvalg for at planlægge, hvad udvalgene skal arbejde med i det kommende foreningsår. I 2023-24 vil vi se på –

 • Samarbejde skole-virksomhed
  Synliggørelse af nyt tilbud om, at elever med diagnoser – fra ordblindhed til diagnoser af mere psykisk art – kan understøttes af skolen
 • Rekruttering af lærlinge
  Afdækning af, hvordan vi kan understøtte virksomhederne i at identificere de bedst kvalificerede lærlinge.
 • Efter- og videreuddannelse
  Udvalget udarbejder udkast til to serier af samlede AMU-forløb: En restaureringsdel, henholdsvis en almen uddannelsesdel (opbygning af kompetencer i arbejdsmiljø, daglig problemløsning mv.). Uddannelserne afsluttes prøver.
 • Skærpelse af krav til at bestå en svendeprøve
  Udvalget vil arbejde for, at det minimale antal point givet ved en svendeprøve sættes fra nuværende 400 til 600 point.
 • Krav om vurdering af lærlinges egnethed forud for svendeprøve
  Udvalget vil arbejde for, at lærlinge i 3. fagklasse vurderes for deres egnethed til at gå til svendeprøve. Målet med dette og ovenstående punkt er at ”gøre det lidt sværere” at blive maler.
 • ”Test” af plader til behandling af nyt træværk under svendeprøver
  Projekt i samarbejde med Maleteknisk Udvalg
 • Foredrag el. lign. om at gå til svendeprøve
  Udvikling af foredrag el. lign. målrettet mestrene med henblik på at oplyse om krav og vilkår, der gælder for lærlinge, der går til svendeprøve.

Skole- og Uddannelsesudvalget er bemandet med Jacob Rune Jørgensen (formand), Bjarne Rasmussen, Niels Koch, Ulrik Larsson, Marianne Hansen, Kristian Vinkler og Tim Hansen.

Tale for grundforløbselever
Hvorfor skal man gå i lære som maler? Hvad vil du møde ude i virkeligheden? Hvilken tilværelse venter dig? Og hvad forventes der af dig? Det er nogle af de punkter, man kan komme ind på, når man bliver bedt om at tale for de grundforløbselever, der snart skal vælge uddannelsesretning.

På dette link finder du vores bud på svarene!

0