Skole- og Uddannelsesudvalget er et af laugets fire stående udvalg. Udvalget følger virksomheden på Malerskolen under TEC, overvåger lærlingesituationen i hovedstadsrområdet og iværksætter aktiviteter, der kan fremme optaget af nye elever.

Netop i disse år præger implementeringen af den nye erhvervsuddannelsesreform, der stiller krav både til skolen, eleverne og os som mestre.

Følg os her – og husk at anmode om medlemskab i udvalgets gruppe på Linkedin. Søg efter Københavns Malerlaugs uddannelsesudvalg i søgefeltet og skriv “Skole og uddannelse – Københavns Malerlaug”.

Medlemmer af udvalget er følgende:

Jan Pelby (formand)
Jacob Jørgensen
Bjarne Rasmussen
Niels Koch
Kristian Vinkler
Marianne Hansen
Niels Håkonsen (sekretær)

Handlingsplaner 2022-23

Hvert år mødes laugets stående udvalg for at planlægge, hvad udvalgene skal arbejde med i det kommende foreningsår. I 2022-23 vil vi se på –

 • SPS-ordningen
  Synliggørelse af et nyt tilbud om, at elever med diagnoser – fra ordblindhed til diagnoser af mere psykisk art – kan understøttes af skolen
 • Logbog
  Frem for alene et fokus på forenkling skal der udvikles en app med dialogmulighed og varsel om, hvornår det er tid til skoleophold. Udviklingsarbejdet går i gang i foreningsåret
 • Opstramning af svendeprøver
  Her ses på pointsystem og svendeprøver samt styrket mulighed for individuelle vurderinger
 • Vurdering af elever under sidste skoleophold
  Udvalget vil arbejde for at få lov til at vurdere, om elever under tredje skoleophold er kvalificerede til at gå op til svendeprøve
 • Talent skal afsløres på grundforløbet
  Udvalget vil arbejde med et forslag til ændret undervisning på grundforløbet, så forløbet får indslag som planlægning, afslører elevernes kreative og praktiske evner, og som rummer teambuilding-forløb. Forslaget skal medvirke til at blotlægge, om eleverne har talent for den uddannelse, de har valgt

Hvorfor skal man gå i lære som maler? Hvad vil du møde ude i virkeligheden? Hvilken tilværelse venter dig? Og hvad forventes der af dig? Det er nogle af de punkter, man kan komme ind på, når man bliver bedt om at tale for de grundforløbselever, der snart skal vælge uddannelsesretning.

På dette link finder du vores bud på svarene!

0