Skole- og Uddannelsesudvalget er et af laugets fire stående udvalg. Udvalget følger virksomheden på Malerskolen under TEC, overvåger lærlingesituationen i hovedstadsrområdet og iværksætter aktiviteter, der kan fremme optaget af nye elever.

Netop i disse år præger implementeringen af den nye erhvervsuddannelsesreform, der stiller krav både til skolen, eleverne og os som mestre.

Følg os her – og husk at anmode om medlemskab i udvalgets gruppe på Linkedin. Søg efter Københavns Malerlaugs uddannelsesudvalg i søgefeltet og skriv “Skole og uddannelse – Københavns Malerlaug”.

Medlemmer af udvalget er i beretningsåret 2018-19 følgende:

Jan Pelby (formand)
Jacob Jørgensen
Bjarne Rasmussen
Niels Koch
Marianne Hansen
Niels Håkonsen (sekretær)

Handlingsplaner 2020-21

Hvert år mødes laugets stående udvalg for at planlægge, hvad udvalgene skal arbejde med i det kommende foreningsår. I 2019-20 vil vi se på –

  • Dialog om svendeprøver
    Udvalget vil i dialog om de nye svendeprøver, der indebærer, at pointgivningen under bedømmelserne er ufleksibel
  • Dialog om logbøger
    Udvalget ønsker en forenkling af den omfattende logbog
  • Tiltrækning af nye elever
    Udvalget vil medvirke aktivt i to lokale kampagner, der skal tiltrække elever til bygge- og anlægsuddannelserne

Gennem TEC vil udvalget udvirke en registrering af lærested, arbejde for at højne kvaliteten af svendebåsene samt etablere en ris- og roskasse, hvor lærlinge og mestre kan kommentere på skolens undervisning, faciliteter mv.

“Elevatortale” til kommende elever

Hvorfor skal man gå i lære som maler? Hvad vil du møde ude i virkeligheden? Hvilken tilværelse venter dig? Og hvad forventes der af dig? Det er nogle af de punkter, man kan komme ind på, når man bliver bedt om at tale for de grundforløbselever, der snart skal vælge uddannelsesretning.

På dette link finder du vores bud på svarene!

0