Københavns Malerlaug ledes af en bestyrelse, et repræsentantskab og et sekretariat. Se navne og adresser herunder.

Bestyrelse

Repræsentantskabet

Sekretariatet

Laugets vedtægter

Læs Københavns Malerlaugs vedtægter her.

0