Tilbage til oversigten
25. november 2022

Nyt, lavere kontingent for ledende medarbejdere

Ikke mindst på initiativ af Københavns Malerlaug blev det vedtaget på Danske Malermestres generalforsamling i sommer at gøre det muligt at indmelde jeres ledende medarbejdere til et nyt, lavt kontingent.

Benyt jer af muligheden!

Sigtet er at få flere personmedlemmer, så flere kan deltage i laugets og Danske Malermestres arrangementer.

Grundkontingentet er stadig det samme, mens kontingentet for personmedlemmer er sat ned til 1.500 kroner om året i stedet for 6.460 kroner, som det var før 1. juli i år. Fradraget i den kontingentpligtige lønsum på 450.000 kroner pr. personmedlem er forsvundet.

Nedsættelsen skal også sikre et generationsskifte i laugene og i Danske Malermestre ved, at organisationen vil få flere unge medlemmer.

Ring eller skriv til Ulla Mortensen i Danske Malermestre på på telefon 32630370 eller pr. mail: um@malermestre.dk

arrow-left