Mange nye medlemmer blandt kunstvindere

 i Kunstforeningen

Knap et halvt hundrede medlemmer var mødt op, da Københavns Malerlaugs Kunstforening afholdt generalforsamling i marts i Håndværkets Hus. Som vanligt udloddedes de mange indkøb, foreningen har gjort i årets løb, og ifølge formand John Hinnum var der rigtig mange nye medlemmer blandt vinderne.

John Hinnum blev i øvrigt genvalgt som formand for en ny toårig periode, ligesom der var genvalg til de øvrige afgående.

Glade vindere: Jørgen og Lene Rübner Holm.

 

Traditionen tro bugnede det med spændende
indkøb fra det forgangne foreningsår.

0