Tilbage til oversigten
16. februar 2020

John Hinnum modtog hæderstegn

- Sjældent oplever man et medlem, der i den grad brænder for sit fag, Kosteligt malearbejde, sans for detaljen, en næsten barnlig glæde ved farver og det, de formår. Men det ikke hans medvirken ved dannelsen af Raadvad-Gruppen, vi skal hylde aftenens hædersmedaljemodtager for. Men derimod et langt, uegennyttigt virke for lauget og dets medlemmer.

Således lød det, da oldermand Per Vangekjær under årets stiftelsesfest den 23. januar på en enig bestyrelses vegne hædrede formanden for laugets kunstforening, John Hinnum, ved overrækkelsen af laugets hæderstegn.

Laugets hæderstegn blev indført i 2015 med en bestemmelse om, at en hædersmedalje overrækkes medlemmer, der efter bestyrelsens skøn har udført en helt ekstraordinær indsats for lauget, dets foreninger eller medlemmer over en sammenhængende, længere årrække.

John Hinnum er formand for laugets kunstforening på 31. år – og han har bestemt tænkt sig at fortsætte, så længe medlemmerne genvælger ham.

arrow-left