Tilbage til oversigten
16. februar 2020

Hele 70 nye unge vil malerfaget!

Trods støt stigende konkurrence om de unge har hele 73 af dem søgt ind på bygningsmaleruddannelsens grundforløb her pr. 1. januar; en glædelig udvikling, der imidlertid nu skærper fokus på udbuddet af lærepladser.

Forrige hold – på 54 elever – lykkedes det fint at finde lærepladser, og det skal også bare lykkes for de næste.

Flere har ifølge skolen allerede haft de første indledende samtaler med deres kommende læremestre, men meld jer endelig i koret, hvis I er i markedet.

Kontakt Jens Blaagran Hyldahl på 2545 3823 eller pr mail: jhy@tec.dk.

arrow-left