Tilbage til oversigten
16. februar 2020

Fortid og fremtid mødtes under stiftelsesfesten

Mens ni nye, yngre mestre som spritnye medlemmer af KM fik overrakt deres laugsbrev og påhørte oldermandens formaning om at være gode laugsbrødre, modtog Torben Dahm-Hansen diplom og nål for hele 50 års ubrudt medlemskab. Således mødtes fortiden med fremtiden under laugets stiftelsesfest nr. 398, der fandt sted – naturligvis – torsdag den 23. januar 2020.

Trods Nyborgmødet den efterfølgende dag troppede medlemmerne op i stort tal og havde en fornøjelig aften. Taler på gæsternes vegne var Christoffer Susé, direktør i Haandværkerforeningen, og som aftenens underholdende indslag optrådte stand-komikeren Omar Marzouk.

Bare fire af festdeltagerne havde valgt at lade sig transportere direkte fra Stiftelsesfesten til Nyborgmødet med laugets indforskrevne partybus.

Billederne: Ovenfor årets klassebillede – de nyoptagne medlemmer sammen med oldermand Per Vangekjær, samt oldermanden, der overrækker malermester Torben Dahm-Hansen hans 50 års nål.

arrow-left