Tilbage til oversigten
22. marts 2018

Flere søger ind på teknisk skole

Forleden kom tallet så; det tal, mange uddannelsesfolk og ikke mindst håndværksvirksomhederne har ventet på: Procentdelen af den seneste ungdomsårgang, der har søgt en erhvervsuddannelse.

19,4 procent af eleverne i 9. og 10. klasse har i år søgt ind på teknisk skole, og det er en stigning fra 18,5 procent i fjor. Det svarer til, at skolerne har fået 560 flere elever. Det er en smule opsigtsvækkende, at knap en tredjedel af eleverne har valgt den studentereksamenslignende EUX.

Tilbage står dog, at knap tre ud af fire unge stadig vælger en gymnasial uddannelse, omend søgningen til disse uddannelser er faldet fra 74,3 procent sidste år til 71,1 procent i år.

Trods stigningen i antallet af EUX-elever er det ikke alene den, der er er årsag til den højere søgning. Ifølge Undervisningsministeriet er også tilgangen til de ordinære uddannelser steget.

Af de unge, der har valgt en gymnasial uddannelse, har 59,7 procent søgt stx (den ”almindelige” gymnasieuddannelse), mens 19,5 procent har søgt htx og ni procent HF.

Af den til grund liggende statistik fremgår, at flest piger søger gymnasiet, mens dobbelt så mange drenge vælger en erhvervsuddannelse.

arrow-left