D – Flügger Archaia

Leverandørens indledende bemærkninger

Flügger Archaia linoliemaling ude repræsenterer Flüggers bevaringskoncept med fokus på bygningskultur, fredede ogbevaringsværdige ejendomme.

Linoliemaling er typisk det, man vælger på de klassiske ejendomme, når der er ønske til eller krav om, at vedligeholdelsen skal ske med “originale reservedele”.

Vinduerne på ejendommen i Amaliegade er oprindelig behandlet med linoliemaling. Flügger har ønsket at dokumentere resultat og holdbarhed, hvis man vælger at fortsætte med at anvende linoliemaling. Flügger har ligeledes valgt at vedligeholde nogle af de linoliemalede vinduer med moderne produkter i form af Flügger Wood Tex vinduesmaling. En behandling, de fleste fagfolk nok fraråder, og hvor det derfor er interessant at få belyst, om gamle erfaringer stadig er aktuelle.

Vi har udført behandlinger med henholdsvis pletning og 2 gange færdigstrygning samt pletning og 3 gange færdigstrygning ud fra devisen: En gang er ingen gang.

Grunding er i alle tilfældene foretaget med farveløs grundingsolie.

For at afspejle, hvilken betydning rengøring, afrensning og slibning har for malearbejdets kvalitet har Flügger valgt at udføre behandlinger, hvor forarbejdet er udført med differentieret niveau for afrensning/rengøring.

Endelig er materialerne påført med forskellige pensel- og børstetyper med fokus på værktøjets betydning for optimal lagtykkelse og finish.