C – Flügger

Leverandørens indledende bemærkninger

Tilstandsvurdering

Træ, malet, delvis bæredygtig, udvendig side,med beslag.

Overfladen er halvmat til blank. Dækket, delvis intakt med huller, revner og ujævnheder. Eksisterende maling er delvis fastsiddende og bæredygtig, partielle afsklaninger, løstsiddende maling og/eller gennemslidninger samt udpinte og forvitrede områder. Overfladen er tilsmudset/falmet/vejrbidt og afsmittende. Mug/skimmelvækst kan forekomme. Beslag af jern/stål har ridser og/eller blottet metal, rustangreb/korrosion forekommer.

Konklusion efter 1. års gennemgang, foretaget 8. september 2015
Overflader fremstår som forventet. Der ses en fin, ensartet flade, kit i false er fastsiddende og uden revner mod ruder. Hængsler og beslag er uden angreb af rust.

Dog er overfladerne meget snavsede, men det er let at fjerne. De linoliemalede flader fremstår lidt mere snavsede end øvrige overflader.

Det skal  bemærkes, at de lagtykkelsesmålinger, der er taget, indikerer, at den påførte materialemængde er lav. Der bør i forbindelse med det udførte malearbejde være særlig opmærksomhed på at påføre og kontrollere lagtykkelse under arbejdet.

Vi anbefaler, at lagtykkelsesmålinger er en del af malerens kvalitetssikring.

December 2013
Flügger A/S

Uffe Hansen og Dorte Kjeldsen
Produktsupport