B – Jotun

Leverandørens indledende bemærkninger

Jotun Danmark A/S valgte at deltage aktivt i samarbejdet med Københavns Malerlaugs vinduesprojekt, da et sådant projekt ligger i direkte forlængelse af en af hovedhjørnestenene i Jotuns værdigrundlag: “Respekt”. Respekt er en af de værdier, som Jotun A/S ønsker at blive forbundet med.

Jotun Danmark A/S’ deltagelse i projektet tager udgangspunkt i respekten for såvel den udførende malersvends arbejdsmiljø, det eksterne miljø, de lovgivningsmæssgie forhold og ikke mindst respekten for bygherrens vinduer. Også respekten for, at der er æstetiske forhold, der taler for, at gamle vinduer, udført i kvalitetstræ, skal kunne malebehandles med et moderne malingsystem.

Selve malebehandlingen er blevet udført, som man kan forvente af en håndværksmæssig korrekt og veludført maleopgave. Malingsystemet er et moderne vandfortyndbart malingsystem, som er blevet udviklet ud fra årtiers erfaringer på vinduesområdet.

Såfremt der i forbindelse med gennemgang af projektet måtte opstå forhold, som ønskes uddybet, er Jotun Danmark A/S’ tekniske service altid klar til at være behjælpelig.