Tilbage til oversigten
19. december 2018

Et ærefuldt slægtskab … og noget om rigtige malere

Bag laugets hus i Amaliegade ligger Designmuseum Danmark – det tidligere Kunstindustrimuseum. Museet er et samlende billede på hele den danske design-, håndværks- og kunsthåndværkstradition og trækker op imod 300.000 gæster om året; en flerdobling i forhold til for bare få år siden. Mange – de fleste – besøgende er udenlandske turister, der hermed får et førstehåndsindtryk af danske designikoner – fra Arne Jakobsen til Jakob Jensen, fra tekstiler til plakatkunst.

Hertil kommer samlinger af udenlandske mesterværker, hvoraf vi kan opleve enestående koncentrat i udstillingen Crème de la Crème frem til slutningen af januar: Antikke gobeliner, plakater af Toulouse-Lautrec, keramik af Paul Gaugin.

Der hersker et vigtigt slægtskab mellem Designmuseum Danmark og håndværket. For håndværket og industrien var selv med til at grundlægge museet tilbage i 1890’erne med det sigte at skabe et sted for inspiration og fordybelse for danske håndværkere.

I Københavns Malerlaugs bestyrelse og repræsentantskab har vi besluttet at yde individuelle sponsorater til museet og dermed medvirke til, at museet ifølge lovgivningen kan modtage yderligere offentlig støtte. Og i forbindelse med laugets 400 års jubilæum i 2022 forventer vi at arrangere en mindre pop-upudstilling i museets plakatsamling med udgangspunkt i en jubilæumsplakat, som plakatkunstneren – og malersvenden – Svend Henriksen udførte til laugets 300 års jubilæum i 1922.

I sommer lykkedes det lige akkurat ikke at vedtage laugets forslag om en stramning af Danske Malermestre og dermed vore kriterier for optagelse af nye medlemmer med kvalificeret flertal. Siden har Danske Malermestres bestyrelse arbejdet med sagen, og der foreligger nu et forslag, som vi har tilsluttet os i Københavns Malerlaug.

Forslaget går ud på at åbne en snæver kattelem for virksomheder, der ikke ejes af en faguddannet maler, men som igennem en periode på mindst to år har præsteret en kvalitet og en faglighed på et niveau, der svarer til, hvad der gælder for et sædvanligt medlem af Danske Malermestre.

I Danske Malermestre – og Københavns Malerlaug – har vi hidtil haft og vil fortsat have de skrappeste optagelseskriterier blandt de organisationer, vi normalt sammenligner os med. Det kan vi være stolte af. Det er det, der gør, at vi kan betegne os selv som ”rigtige malere”!

Med dette årets sidste nyhedsbrev ønsker vi medlemmer, samarbejdspartnere og venner af lauget en glædelig jul og håber på et fremgangsrigt 2019 for alle!

Med venlig hilsen

PER VANGEKJÆR
Oldermand

arrow-left