Tilbage til oversigten
21. juli 2023

Dødsfald: Æresoldermand Klaus Bonde Larsen

Et liv for det gode håndværk

Malermester Klaus Bonde Larsen, K, er afgået ved døden søndag den 9. juli, 90 år gammel. Oldermanden skriver mindeord:

Brobygger, reformator, en forkæmper for det gode håndværk: Meget er sagt om æresoldermand og -formand Klaus Bonde Larsen. Selv insisterede han bestandigt på – trods sine mangfoldige hverv og sit alsidige virke – alene at blive tituleret malermester.

Klaus Bonde Larsen blev født i København i 1933. Han blev udlært som malersvend (med sølvmedalje) i 1952 og overtog siden sin fars malerfirma. Gennem årene udviklede han malerfirmaet V.S. Larsen til en koncern gennem opkøb af velrenommerede virksomheder med hver deres styrker.

Hans afsæt for en lang organisatorisk og politisk karriere var Københavns Malerlaug, som han satte sig i spidsen for som oldermand i 1978. Som brobygger formåede han i 1990 at samle alle Danmarks malermestre under én hat, ligesom han medvirkede til at forene dansk byggeri i én organisation. Som reformator var han i samme årti en del af den omkalfatring af arbejdsgiverfællesskabet, der samlede arbejdsgiverne i færre organisationer med færre, bredere overenskomster.

Organisationskarrieren talte hverv som – blandt andre – formand for Danske Malermestre og det daværende Håndværksråd, ligesom han var medstifter af de selvstændiges egen A-kasse, ASE. I årene frem til 2007 var han formand for Håndværkerforeningen København.

At virke for værdsættelsen af det gode håndværk var ham hans vigtigste ærinde. Hans mest markante aftryk var vel initiativet til – sammen med billedhuggeren Bjørn Nørgaard – at foranledige opførelsen af det helt enestående bygningskompleks, Bispebjerg Bakke, i Københavns vestkvarter. Det skete i samarbejde mellem Håndværkerforeningen København og Realdania. Visionen var at genskabe tidligere tiders symbiose mellem kunst, håndværk og arkitektur og at vise, at høj kvalitet skaber varig værdi.

Klaus Bonde Larsen modtog Kommandørkorset i 1999.

Man kunne nok blive storagtig af et sådant levnedsforløb. Tværtimod prægede blufærdigheden, generøsiteten og det allesteds nærværende engagement. Bonde Larsen udviste en eminent evne til at knytte mennesker til sig – at skabe relationer – hvilket var ham et væsentligt værktøj i hans stræben efter at gøre håndværket betydningsfuldt.

Med Klaus Bonde Larsens bortgang har det danske malerfag – ja, hele det danske håndværk – mistet en stor og højt agtet personlighed.

Han efterlader sig døtrene Ingelise og Annette.

Æret være Klaus Bonde Larsens minde.

PER VANGEKJÆR
Oldermand, Københavns Malerlaug

arrow-left