Tilbage til oversigten
19. april 2018

Det kan I vente jer!

Der bliver rigeligt at følge med i i Københavns Malerlaug det kommende år. Det fremgår af de fire stående udvalgs arbejdsplaner for foreningsåret 2018-19, som bestyrelse og repræsentantskab mødtes om i midten af april.

Maleteknisk Udvalg vil sætte skub i en undersøgelse af, hvad der sker med spartelmasserne under påføring, ligesom der skal ses nærmere på en medlemsforespørgsel om, hvad der forårsager blærer i den spartlede overflade.

Mest interessant bliver måske et kig ind i fremtiden: Hvordan kommer fremtidens materialer og metoder til at se ud? Hvordan nyttiggør vi robotter, når de engang kommer, og hvordan skal vi finde vores rolle i takt med, at flere og flere overflader leveres færdige ab fabrik?

Fokus på efteruddannelse

I Skole- og Uddannelsesudvalg vil der blive slået et slag for TEC’s brede vifte af efteruddannelseskurser, og så vil udvalget intensivere dialogen med Uddannelsesudvalget i Danske Malermestre og Malerfagets Faglige Fællesudvalg. Sigtet bliver at få medindflydelse på, hvilke faglige discipliner der skal indgå i fremtidens maleruddannelser.

Aktivitetsudvalget har fuld damp på kedlerne, når det gælder aktiviteter af mere social art. Udvalget nærer særlig omsorg medlemmernes helbreed, idet udvalget planlægger hele tre forskellige mere eller mindre terrængående løbearrangementer, og så gennemføres årets KM Cup i Valby alligevel. Det bliver til oktober.

Som noget helt nyt vil udvalget arrangere en ”forskønnelsesdag” med fokus på at lægge den perfekte makeup for laugets damer.

Paradokset

Arbejdsmarkedsudvalget – det tidligere Fagretlige Udvalg – vil se nærmere på det paradoks, at der er mange ledige svende og samtidig en vis efterspørgsel på arbejdskraft. Hvorfor kan vi ikke finde hinanden?

Udvalget vil også foreslår de øvrige bygge- og anlægslaug i København at gå sammen om en konference om rod og respekt på arbejdspladsen – altså det nødvendige samspil, der skal til, for at få en god byggeplads og en god byggeleverance.

Følg med på laugets Linkedin-side under de respektive udvalg.

arrow-left