Tilbage til oversigten
1. marts 2024

Afsked med en nestor - Ove Herman Krebs er sovet ind den 26. februar 2024, 88 år gammel

 hyt7290

Malermester Ove Herman Krebs er sovet ind den 26. februar 2024, 88 år gammel.

Med Ove Herman Krebs' bortgang er Københavns Malerlaug blevet en markant profil fattigere. Markant - ikke fordi han var noget brushoved, men fordi han - i al stilfærdighed - fyldte og var til stede.

Medlemmer af Københavns Malerlaug, der er godt oppe i årene, vil huske Ove som en dygtig og indspirerende underviser under laugets navnkundige ØV-kurser; kurser i økonomi og virksomhedsdrift, der i sin tid var obligatoriske for nye laugsmestre. Siden indtrådte han i laugets repræsentantskab.

I nyere tid mødte vi Ove som en af "de ædle riddere", der ledende laugets Seniorklub. Ja, i det hele taget mødte vi Ove, hvornår der end skete noget i lauget. Indsatsen for laugets Seniorklub indbragte ham Københavns Malerlaugs Hæderstegn i 2021.

Lykkeligvis nåede Ove netop i år ved laugets stiftelsesfest at modtage sin fornemme nål for 50 års ubrudt medlemskab af Københavns Malerlaug, hvilket ses på billedet øverst.

Sindbilledet af Ove - med sin pibe, sit lune smil og sin særligt gnækkende kærlige latter - vil stedse stå tilbage. Vi vil savne ham.

Æret være hans minde!

Per Vangekjær
Oldermand

arrow-left