Maleteknisk Udvalg virker for at indsamle og formidle faglig viden – til glæde for både laugets medlemmer og fagets kunder. Herudover tager vi fagligt-tekniske problematikker op, der optager medlemmerne, eller som opstår i medierne.

Se under Fag & Teknik og få et indblik i de seneste års fagtekniske projekter.

Er du medlem af lauget, så tilslut dig gruppen “Maleteknik – Københavns Malerlaug” på Linkedin. Find den her!

Handlingsplan 2021-22

Hvert år afholder laugets fire stående udvalg af daglang konference, hvorunder vi fastlægger, hvad vi skal beskæftige os med i det kommende foreningsår.

I Maleteknisk Udvalg vil vi i foreningsåret 2021-22 se på –

  • Projekt om svind i spartelmasser
    Vi afslutter et igangværende projekt om pletreparationer af spartlede overflader, der “synker” i en periode efter behandling
  • Test af spærrende malinger
    – Ud fra et indtryk af, at de ikke isolerer så godt som forventet
  • Elektronisk fugtspærre
    Udvalget teste et system, der via elektroder kan optørre fugtige overflader

Medlemmer af udvalget er Dan Wiche (formand), Martin Holm, Samuel Zachariae, Christian Staubo, Theis Larsen og Kim Almlev.

0