Maleteknisk Udvalg virker for at indsamle og formidle faglig viden – til glæde for både laugets medlemmer og fagets kunder. Herudover tager vi fagligt-tekniske problematikker op, der optager medlemmerne, eller som opstår i medierne.

Se under Fag & Teknik og få et indblik i de seneste års fagtekniske projekter.

Er du medlem af lauget, så tilslut dig gruppen “Maleteknik – Københavns Malerlaug” på Linkedin. Find den her!

Handlingsplan 2018-19

Hvert år afholder laugets fire stående udvalg af daglang konference, hvorunder vi fastlægger, hvad vi skal beskæftige os med i det kommende foreningsår.

I Maleteknisk Udvalg vil vi se på –

  • Et projekt om svind
    Angående svind i forbindelse med spartling, blærer i sandspartel mv.
  • Toning af skæve NCS-koder
    NCS-systemet er genialt til at beskrive farver med. Det er synd, at vi ikke formår at udnytte systemets fulde potentiale. Det vil vi dykke nedi i det kommende år.
  • Ny teknologi og dens indflydelse på malerfaget
    Udvalget vil søge at afdække de faktorer, der vil påvirke malerfaget i fremtiden, herunder byggekomponenter med færdige overflader, robotter mv. og se på den rolle, faget kan indtage i en sådan fremtid.
0