Maleteknisk Udvalg virker for at indsamle og formidle faglig viden – til glæde for både laugets medlemmer og fagets kunder. Herudover tager vi fagligt-tekniske problematikker op, der optager medlemmerne, eller som opstår i medierne.

Se under Fag & Teknik og få et indblik i de seneste års fagtekniske projekter.

Er du medlem af lauget, så tilslut dig gruppen “Maleteknik – Københavns Malerlaug” på Linkedin. Find den her!

Handlingsplan 2019-20

Hvert år afholder laugets fire stående udvalg af daglang konference, hvorunder vi fastlægger, hvad vi skal beskæftige os med i det kommende foreningsår.

I Maleteknisk Udvalg vil vi i foreningsåret 2019-20 se på –

 • Et projekt om svind
  Der testes, hvad – eller om – der sker af svind ved sandspartling, både plet- og fuldspartling.
 • Projekt om NCS-koder
  Herunder stikprøvetest af leverandørernes muligheder for at ramme samme kulør ud fra samme NCSkode
 • Robotter i malerfaget
  Vi fortsætter et igangværende projekt om udvikling af robotløsninger
 • Vaskbarhed og malinger
  Erfaringer fra medlemskredsen siger, at der er store kvalitetsforskelle – både i praksis og i forhold til de konkrete produktspecifikationer.
0