Maleteknisk Udvalg virker for at indsamle og formidle faglig viden – til glæde for både laugets medlemmer og fagets kunder. Herudover tager vi fagligt-tekniske problematikker op, der optager medlemmerne, eller som opstår i medierne.

Se under Fag & Teknik og få et indblik i de seneste års fagtekniske projekter.

Er du medlem af lauget, så tilslut dig gruppen “Maleteknik – Københavns Malerlaug” på Linkedin. Find den her!

Handlingsplan 2022-23

Hvert år afholder laugets fire stående udvalg af daglang konference, hvorunder vi fastlægger, hvad vi skal beskæftige os med i det kommende foreningsår.

I Maleteknisk Udvalg vil vi i foreningsåret 2022-23 se på –

  • Projekt om svind i spartelmasser
    Vi afslutter et igangværende projekt om pletreparationer af spartlede overflader, der “synker” i en periode efter behandling
  • Test af spærrende malinger
    – Ud fra et indtryk af, at de ikke isolerer så godt som forventet. Igangsættes
  • Elektronisk fugtspærre
    Udvalget testre et system, der via elektroder kan optørre fugtige overflader. Testen er indledt i 2021

Medlemmer af udvalget er Dan Wiche (formand), Martin Holm, Bo Almlev, Christian Staubo, Theis Larsen og Kim Almlev.

0