Maleteknisk Udvalg virker for at indsamle og formidle faglig viden – til glæde for både laugets medlemmer og fagets kunder. Herudover tager vi fagligt-tekniske problematikker op, der optager medlemmerne, eller som opstår i medierne.

Se under Fag & Teknik og få et indblik i de seneste års fagtekniske projekter.

Er du medlem af lauget, så tilslut dig gruppen “Maleteknik – Københavns Malerlaug” på Linkedin. Find den her!

Handlingsplan 2020-21

Hvert år afholder laugets fire stående udvalg af daglang konference, hvorunder vi fastlægger, hvad vi skal beskæftige os med i det kommende foreningsår.

I Maleteknisk Udvalg vil vi i foreningsåret 2020-21 se på –

 • Fuldskalaprojektet på Jagtvej
  Ejendommen står foran nedrivning, og projektet må afsluttes tre år før tid. Vi forventer at afrapportere i august 2020
 • Et projekt om svind
  Der testes, hvad – eller om – der sker af svind ved sandspartling, både plet- og fuldspartling. Projektet blev sat i gang sidste år og forventes afrapporteret hen på sommeren 2020
 • Projekt om NCS-koder
  Herunder stikprøvetest af leverandørernes muligheder for at ramme samme kulør ud fra samme NCS-kode. Projektet blev startet i fjor og forventes afrapporteret i løbet af sommeren 2020
 • Vaskbarhed og malinger
  Erfaringer fra medlemskredsen siger, at der er store kvalitetsforskelle – både i praksis og i forhold til de konkrete produktspecifikationer. Udvalget har sat projektet igang sidste år og venter at afrapportere i løbet af 2020.

Medlemmer af udvalget er Dan Wiche (formand), Martin Holm, Samuel Zachariae, Christian Staubo, Theis Larsen og Kim Almlev.

0