Maleteknisk Udvalg virker for at indsamle og formidle faglig viden – til glæde for både laugets medlemmer og fagets kunder. Herudover tager vi fagligt-tekniske problematikker op, der optager medlemmerne, eller som opstår i medierne.

Se under Fag & Teknik og få et indblik i de seneste års fagtekniske projekter.

Er du medlem af lauget, så tilslut dig gruppen “Maleteknik – Københavns Malerlaug” på Linkedin. Find den her!

Handlingsplan 2023-24

Hvert år afholder laugets fire stående udvalg af daglang konference, hvorunder vi fastlægger, hvad vi skal beskæftige os med i det kommende foreningsår.

I Maleteknisk Udvalg vil vi i foreningsåret 2023-24 se på –

  • ”Test” af plader til behandling af nyt træværk under svendeprøver
    Udvalget ”tester” nuværende behandlingsbeskrivelse med henblik på eventuelt at udarbejde en ny. Desuden eksperimenteres med MDF-plade frem for spånplade med henblik på eventuelt at arbejde for, at MDF-plader skal anvendes generelt fremover.
  • Test af malinger til indendørs træværk
    Der testes for dæk- og sammenflydningsevne, ligesom der ses på behandling af fabriksmalede overflader med efterfølgende behandlingsanbefalinger samt på arbejdsmiljøforhold (støv).
  • Kontrol for bly i gamle overflader
    Udvalget vurderer kvalitet og egnethed af et testkit til undersøgelse af eventuelt blyindhold. Testkit’et overvejes markedsført gennem lauget, og udvalget udarbejder et kursus i dets rette anvendelse.

Medlemmer af udvalget er Dan Wiche (formand), Martin Holm, Bo Almlev, Christian Staubo, Theis Larsen, Kim Almlev, Dion Knudsen og Niels Koch.

0