Legatportioner på indtil kr. 2.000,- kan søges af:

1. Medlemmer af slægten efter legatstifterne Christian Peter Getreuer og hustru Maria Thomasdatter Riis, idet trængende familiemedlemmer skal have fortrinsret (Legatansøgerne skal selv kunne dokumentere slægtskabet).

2. Værdigt trængende personer med bopæl i Københavns Kommune, idet personer med tilknytning til malerfaget samt disses enker skal have fortrinsret.

3. Patienter på Sankt Hans Hospital og hospitalsindlagte, der har bopæl i Københavns Kommune.

4. Studerende kan ikke ansøge.

Husk at anføre bankoplysninger, idet der ikke længere kan sendes almindelige bankchecks.

Ansøgningen (inkl. ansøgningsskema og relevante bilag) indsendes så den er modtaget af legatets administration inden den 1. september 2019:

Det Getreuerske Legat
c/o Københavns Malerlaug
Amaliegade 31
1256 København K

Tryk på nedenstående link for at hente ansøgningsskemaet

Som Word-dokument (downloades og udfyldes på skærmen)
Som PDF-dokument (downloades, printes og udfyldes i hånden)

0