Velkommen til Københavns Malerlaugs Arbejdsmarkedsudvalg!

KM’s Arbejdsmarkedsudvalg er sat i verden for at følge efterlevelsen af fagets overenskomster og tage eventuelle problemer og udfordringer op. Vi behandler medlemmernes ønsker til kommende overenskomstforhandlinger og bringer dem videre til Danske Malermestre.

Handlingsplaner for 2021-22

Hvert år mødes laugets fire stående udvalg en hel dag for at planlægge arbejdet i det kommende foreningsår. I foreningsåret 2020-21 vil vi i Arbejdsmarkedsudvalget se på følgende:

  • Erfaringer om gode og dårlige byggepladser
    Fortsat. Fokus på optimering af byggepladser og processer, herunder håndtering af mangellister og efterarbejde
  • Udenlandsk arbejdskraft
    Udarbejdelse af pixibog med checklister for den, der vil rekruttere udenlandsk arbejdskraft
  • Fortsat dialog med Malernes Fagforening Storkøbenhavn 
  • Pension og forsikring
    Alt for mange selvstændige ved alt for lidt om og har gjort for lidt ved pensionsopsparing og tilknyttede forsikringer

“Det begynder med dig selv”

Når vi ikke hjælper hinanden på byggepladsen, er det grundlæggende fordi, vi ikke tror, det kan betale sig. Tre eksperter talte om samspil og produktivitet på byggepladsen den 31. oktober. Indsigt, involvering og adfærd er nøgleord til at skabe ordnede forhold på byggepladsen. Læs herom – og få forklaret om nogle af tidens og fremtidens digitale redskaber –  her.

Håndtering af bly i bygninger

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en grundig vejledning om, hvordan vi og vore svende skal forholde os til bly i bygninger. Branchevejledningen består af tre dele. Den første handler om forekomsten af bly, den anden ser på ansvar og pligter, når man står over for en “blyholdig byggesag”, og tredje del beskriver otte forskellige arbejdsprocesser med konkrete anvisninger på forohldsregler og arbejdsmetoder ved håndteringen af bly.

Læs nærmere og find vejledningen her:

Håndtering af bly i bygninger.

0