Velkommen til Københavns Malerlaugs Arbejdsmarkedsudvalg!

KM’s Arbejdsmarkedsudvalg er sat i verden for at følge efterlevelsen af fagets overenskomster og tage eventuelle problemer og udfordringer op. Vi behandler medlemmernes ønsker til kommende overenskomstforhandlinger og bringer dem videre til Danske Malermestre.

Handlingsplaner for 2018-19

Hvert år mødes laugets fire stående udvalg en hel dag for at planlægge arbejdet i det kommende foreningsår. I foreningsåret 2018-19 vil vi i Arbejdsmarkedsudvalget se på følgende:

 • Gab mellem ledige og efterspørgsel på arbejdskraft
  En undersøgelse af, hvordan der på samme tid kan være mange ledige – og manglende svende
 • Sammentrækningsprislisten
 • Fokusgruppeundersøgelse
  Vi vil spørge en repræsentativ gruppe af vore medlemmer om, hvad de har af ønsker og behov inden for vort udvalgs område
 • Persondataforordningen
  – Træder som bekendt i kraft den 25. maj. Er vi alle nu godt nok klædt på?
 • Rod og respekt på arbejdspladsen
  Samspil, koordinering og byggepladstilrettelæggelse er måske de faktorer, der halter, når det gælder ordnede byggepladser præget af gensidig respekt fagene imellem. Udvalget overvejer at høre byens øvrige laug inden for bygge- og anlægsområdet, om vi skulle mødes og drøfte, hvordan vi kan gøre det bedre.

“Det begynder med dig selv”

Når vi ikke hjælper hinanden på byggepladsen, er det grundlæggende fordi, vi ikke tror, det kan betale sig. Tre eksperter talte om samspil og produktivitet på byggepladsen den 31. oktober. Indsigt, involvering og adfærd er nøgleord til at skabe ordnede forhold på byggepladsen. Læs herom – og få forklaret om nogle af tidens og fremtidens digitale redskaber –  her.

Håndtering af bly i bygninger

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en grundig vejledning om, hvordan vi og vore svende skal forholde os til bly i bygninger. Branchevejledningen består af tre dele. Den første handler om forekomsten af bly, den anden ser på ansvar og pligter, når man står over for en “blyholdig byggesag”, og tredje del beskriver otte forskellige arbejdsprocesser med konkrete anvisninger på forohldsregler og arbejdsmetoder ved håndteringen af bly.

Læs nærmere og find vejledningen her:

Håndtering af bly i bygninger.

0