Velkommen til Københavns Malerlaugs Arbejdsmarkedsudvalg!

KM’s Arbejdsmarkedsudvalg er sat i verden for at følge efterlevelsen af fagets overenskomster og tage eventuelle problemer og udfordringer op. Vi behandler medlemmernes ønsker til kommende overenskomstforhandlinger og bringer dem videre til Danske Malermestre.

Handlingsplaner for 2023-24

Hvert år mødes laugets fire stående udvalg en hel dag for at planlægge arbejdet i det kommende foreningsår. I foreningsåret 2023-24 vil vi i Arbejdsmarkedsudvalget se på følgende:

 • Erfaringer om gode og dårlige byggepladser
  Fortsat. Gennemføres i samarbejde med DANSKE MALERMESTRE
 • Udenlandsk arbejdskraft
  Fortsat. Gennemføres sammen med Danske Malermestre. Et formidlingsprojekt i form af en checkliste: Jura, faggrupper, fordele mv.
 • Bedre dialog med Malernes Fagforening
  Fortsat. Udvalget overvejer genoptagelse af og evt. dagsorden for uformelle møder med Malernes Fagforening Storkøbenhavn.
 • Pension og forsikring
  Fortsat. Udvalget arbejder for, at Pension for Selvstændige i samarbejde med lauget og Danske Malermestre kontakter medlemmerne for at oplyse om det unikke tilbud om en sundhedssikring, der er udviklet af Pension for Selvstændige på vores foranledning.
 • Lauget som arbejdsmark
  Udvalget vil arbejde for at rejse en debat om laugets virkefelter og prioriteringer.

I Arbejdsmarkedsudvalget sidder Flemming Munck (formand), Lena Krogh Petersen, Nicky Clarke og Frederik Romme Larsen.

“Det begynder med dig selv”

Når vi ikke hjælper hinanden på byggepladsen, er det grundlæggende fordi, vi ikke tror, det kan betale sig. Tre eksperter talte om samspil og produktivitet på byggepladsen den 31. oktober. Indsigt, involvering og adfærd er nøgleord til at skabe ordnede forhold på byggepladsen. Læs herom – og få forklaret om nogle af tidens og fremtidens digitale redskaber –  her.

Håndtering af bly i bygninger

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en grundig vejledning om, hvordan vi og vore svende skal forholde os til bly i bygninger. Branchevejledningen består af tre dele. Den første handler om forekomsten af bly, den anden ser på ansvar og pligter, når man står over for en “blyholdig byggesag”, og tredje del beskriver otte forskellige arbejdsprocesser med konkrete anvisninger på forohldsregler og arbejdsmetoder ved håndteringen af bly.

Læs nærmere og find vejledningen her:

Håndtering af bly i bygninger.

0