Velkommen til Københavns Malerlaugs Arbejdsmarkedsudvalg!

KM’s Arbejdsmarkedsudvalg er sat i verden for at følge efterlevelsen af fagets overenskomster og tage eventuelle problemer og udfordringer op. Vi behandler medlemmernes ønsker til kommende overenskomstforhandlinger og bringer dem videre til Danske Malermestre.

Handlingsplaner for 2020-21

Hvert år mødes laugets fire stående udvalg en hel dag for at planlægge arbejdet i det kommende foreningsår. I foreningsåret 2020-21 vil vi i Arbejdsmarkedsudvalget se på følgende:

 • Overenskomster 2020
  Udvalget vil analysere, hvad vi fik ud af overenskomstforhandlingerne i 2020 og se på, hvordan vi kan forberede os endnu bedre til næste runde
 • Udenlandsk arbejdskraft
  Udvalget vil udarbejde en checkliste, der skal sikre det gode forløb, når man ansætter udenlandske arbejdskraft
 • Malermesteren som hovedentreprenør
  Det kan være sjovt, lønsomt og perspektivrigt at være hovedentreprenør. Men hvilke faldgruber er der? Hvor risikerer du at score selvmål? Det kigger vi på.
 • Pension og forsikring – mester
  For få tænker over deres egne pensions- og (personlige) forsikringsdækninger. Udvalget vil afdække, hvordan familien er stillet ved sygdom eller bortgang. Målet er at afholde et antal medlemsmøder herom

“Det begynder med dig selv”

Når vi ikke hjælper hinanden på byggepladsen, er det grundlæggende fordi, vi ikke tror, det kan betale sig. Tre eksperter talte om samspil og produktivitet på byggepladsen den 31. oktober. Indsigt, involvering og adfærd er nøgleord til at skabe ordnede forhold på byggepladsen. Læs herom – og få forklaret om nogle af tidens og fremtidens digitale redskaber –  her.

Håndtering af bly i bygninger

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udarbejdet en grundig vejledning om, hvordan vi og vore svende skal forholde os til bly i bygninger. Branchevejledningen består af tre dele. Den første handler om forekomsten af bly, den anden ser på ansvar og pligter, når man står over for en “blyholdig byggesag”, og tredje del beskriver otte forskellige arbejdsprocesser med konkrete anvisninger på forohldsregler og arbejdsmetoder ved håndteringen af bly.

Læs nærmere og find vejledningen her:

Håndtering af bly i bygninger.

0