Oldermand Per Vangekjær ny formand i Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Oldermand Per Vangekjær blev i aftes enstemmigt valgt som ny formand for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Han afløser dermed Robert Sørensen, der har været formand siden 2010. Robert Sørensen genopstillede ikke ved generalforsamingen.

Med valget af Per Vangekjær som formand har Haandværkerforeningen befæstet sin position som en central erhvervspolitisk aktør i hovedstaden. Per Vangekjær er således oldermand i Københavns Malerlaug, formand for Danske Malermestre, næstformand i Håndværksrådet og medlem af bestyrelsen i Dansk Arbejdsgiverforening.

– København og hovedstaden er i en rivende udvikling i disse år, og der er behov for en stærk, lokal og tværfaglig stemme, som taler erhvervslivets sag. Haandværkerforeningen er netop den stemme, og vi går i tæt dialog med kommunen om at finde løsninger, der understøtter de selvstændige erhvervsdrivende, siger Per Vangekjær.

– Haandværkerforeningen er talerør for hovedstadens ejerledere – og vi skal udbygge og forstærke den position. Det ser jeg frem til at gøre sammen med Haandværkerforeningens direktion og den øvrige bestyrelse, siger Per Vangekjær.

Ved bestyrelsens efterfølgende konstituering blev murermester Peter Mortensen valgt som 1. næstformand og el-installatør Steen Søkvist som 2. næstformand.

-dj

0