Dokumenter vedrørende Københavns Malerlaugs
generalforsamling den 10. juni 2020

Indkaldelse med dagsorden
Kontingentberegning for 2020
Laugets vedtægter
Forslag til vedtægtsændringer vedr. optagelseskriterier.

Branchevejledning om forbyggelse af corona-virus på arbejdspladser
(Ny version udgivet 3. april 2020)

Arbejdsmiljøhuset www.arbejdsmiljoehuset.dk
Byens Netværk www.byens-netvaerk.dk
Danske Malermestre www.malermestre.dk
Farvernes ABC www.farvernesabc.dk
INIMA – Innovation I Malerfaget www.inima.dk
Malerfagets Behandlingsanvisninger www.mba.malermestre.dk
Malerfagets Faglige Fællesudvalg www.mffu.dk
Malerforbundet www.maler.dk
Malerskolen www.tec.dk

Th.P. Stillinges Fond
Stillinges Fond har mulighed for at yde støtte til to formål: Unge håndværkeres uddannelse samt støtteværdige trængende gamle håndværkere og deres hustruer. Se mere på Fondens hjemmeside.

0