Færre søgte ind på EUD

Trods den megen opmærksomhed om erhvervsuddannelserne så udviser tilgangen til erhvervsuddannelserne ingen stigning – faktisk tværtimod.

I år har cirka 64.000 elever, der til sommer færdiggør 9. eller 10. klasse i grundskolen, indtil videre søgt ind på en ungdomsuddannelse.

Blandt de elever i 9. og 10. klasse, som ikke søgte 10. klasse, søgte næsten tre ud af fire (72,6 procent) ind på en gymnasial uddannelse. Næsten en ud af fem (19,4 procent) har søgt en erhvervsuddannelse.

De unge fra 9. klasse har søgt stort set på samme måde, som sidste år. Til sammenligning viste søgetallene for 2022, at 71,6 procent søgte mod gymnasiale uddannelser, mens 20,0 procent søgte mod erhvervsuddannelserne. På det gymnasiale område søger samlet lidt flere mod erhvervsgymnasier.

I vores område – Region Hovedstaden – er tilgangen også faldende, idet kun 13 procent af de unge søgte ind på en erhvervsuddannelse mod 14 procent sidste år. Tilgangen har været faldende hvert år gennem de seneste fire år.

Tallene nedenfor er hentet fra Undervisningsministeriets Datavarehus.

 

0