Velkommen til “Laugets Smil”!

“Laugets Smil” er Københavns Malerlaugs Rejsefond blevet kaldt – formentlig fordi samværet under møder og rejser er præget af godt humør, og hverdagen for en stund er lagt bag sig.

Rejsefonden fejrede i 2013 sit 90 års jubilæum.
Rejsefonden har gennem årene bragt medlemmerne vidt omkring.
Dette har givet god inspiration til det daglige virke og ikke mindst styrket sammenholdet i Lauget.

Se vore kommende aktiviteter for at læse nærmere om, hvilke rejser der forestår!

Check også Rejsefondens Linkedin-gruppe her (virker kun, hvis du for nyligt har været logget ind på LinkedIn fra den samme browser)
Alternativt kan du åbne Linkedin og vælg grupper ved siden af søgefeltet og skriv ‘Rejsefond’.

Kom gerne med ros, ris – og forslag til nye ture!

Bestyrelsen for Københavns Malerlaugs Rejsefond:

Formand
Kim Almlev
tlf. 4484 5666
mobil 2333 2960
mail: kal@hoverby.dk

Næstformand
Flemming Munck
tlf. 3918 4544
mobil 2888 1141
mail: flemming@munck-son.dk

Kasserer
Henrik P. Jensen
mobil 2141 1068
mail: hejas@mail.danbbs.dk

Sekretær
Martin Dalby
mobil 6067 6767
mail: martin@dalby-malerservice.dk

Arkivar
Christian Staubo Hansen
Mobil 2830 7850
Mail: kontakt@malerstaubo.dk

0