Malerfaget får alligevel en kvote

Med stor tilfredshed noterer vi i Københavns Malerlaug, at det er lykkedes at overbevise undervisningsminister Merete Riisager om, at en dimensionering af malerfaget uden kvote ville være til stor skade for faget. Det meldte ministeren ellers ud forleden i grel modstrid med indstillingen fra arbejdsmarkedets parter i REU.

Torsdag udgik en ny melding fra ministeren, hvori hun følger REU’s indstilling og tillader en kvote på 300. Det betyder, at der i 2018 kan oprettes op til 300 skolepraktikpladser til elever, der ikke umiddelbart opnår en læreplads i en virksomhed, inden de påbegynder Grundforløb 2.

I tilknytning til den ændrede beslutning hedder det, at malerfaget – tillige med de enkelte andre fag, der har undergået samme skæbne – nu får en overgangsperiode på ét år til at opbygge det beredskab af lærepladser, der er behov for i forhold til det nødvendige, fremtidige arbejdsudbud.

Det betyder ifølge Per Vangekjær, oldermand i KM og formand for Danske Malermestre, at ”vi som fag er nødt til at kunne levere det antal praktikpladser, der måtte være behov for de kommende år.”

“I den forbindelse er det også vigtigt, at skolerne bliver sig deres ansvar bevidst og vejleder ikke-egnede unge mennesker, der måtte søge ind på bygningsmaleruddannelsen, i en anden retning,”understreger Per Vangekjær, der dog beklager, at uddannelsen til skiltetekniker fortsat er kategoriseret som et dimensioneringsfag uden kvote.

– A

0