Malerfaget bliver dimensioneringsfag uden kvote

Undervisningsministeren har valgt ikke at følge en anbefaling om, at malerfaget skal være et dimensionsfag MED kvote og dermed mulighed for at optage elever i skolepraktik. Som nulkvotefag skal vore elever fremover have fundet en praktikplads, allerede inden de påbegynder 2. grundforløb.

– Det er stærkt kritisabelt, at undervisningsministeren ikke lytter til indstillingen fra REU (Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser), og dermed gør både bygningsmaler- og skilteteknikeruddannelsen til dimensioneringsfag uden kvote, kommenterer Danske Malermestres formand – og oldermand i Københavns Malerlaug – Per Vangekjær.

– Det skriger simpelthen til himlen, at ministeriet baserer sin afgørelse på fremskrivning af tal fra 2013, og ud fra disse tal konkluderer, at hverken malerfaget eller skilteteknikerbranchen har yderligere behov for arbejdskraft i en tid, hvor opsvinget er ved at komme i gang.

I en pressemeddelelse fra Danske Malermestre peger Per Vangekjær på, at en nærliggende konsekvens vil være – i hvert fald for malerfaget – at antallet af udenlandske malersvende vil vokse eksplosivt i takt med, at antallet af danske malersvende falder som følge af, at færre nye bygningsmalere bliver uddannet på landets erhvervsskoler.

0