KM-generalforsamlingen 2019: Deleøkonomi siden 1622

En stærk branding af lauget skal skabe præference for laugets medlemmer. Laugsaktiviteterne er med til at gøre brand’et troværdigt, lød det i oldermandens beretning under årets generalforsamling.

 

 

Hvordan får vi kunden til at udtrykke præference for et medlem af Københavns Malerlaug? Det gør vi ved at skabe en tryghed for, at vælger man en laugsmester, så får man leveret en ordentlig kvalitet ydet af faglærte malere. For malerlauget er jo et århundredgammelt fagligt fællesskab udsprunget af det gode håndværk. Og synliggør man sit tilhørsforhold til dette fællesskab, så tager man del i dette brand.

Branding var hovedindgangen i oldermand Per Vangekjærs mundtlige beretning under Københavns Malerlaugs generalforsamling i marts. Det er laugets strategi at underbygge dette brand med aktiviteter, der tilføjer det troværdighed.

– Derfor råber vi ikke længere: Brug en laugsmester! Eller: Få malet nu til foråret! Derimod gennemfører vi blandt andet fagligt-tekniske aktiviteter, der skal skabe en faglig autoritet omkring lauget; den autoritet, der skal få vores kunder til at foretrække et medlem af Københavns Malerlaug frem for et medlem af en anden organisation.

 

Projekterne

Per Vangekjær henviste til den skriftlige beretning, hvor lauget har opsummeret, hvad der foregår af aktiviteter, der skal understøtte laugets brand. Det gælder Maleteknisk Udvalgs arbejde med det 10-årige facadeprojekt på Jagtvej og samarbejdet med Robot at Work om robotløsninger, der kan lette os for trivielle slibeopgaver. Det gælder den ”autoriserede” konvertering af Munsell-koderne i Københavns Malerlaugs Nye Farveprøver til NCS-koder. Det gælder markedsføringen af Farvernes ABC. Det gælder indsatsen for at skærpe laugets og hovedorganisationen Danske Malermestres optagelseskriterier – og så fremdeles.

Under den efterfølgende debat appellerede medlem Kristian Vinkler til, at medlemmerne bliver bedre til at stå last og brast mod bygherrer og hovedentreprenører, der er årsag til ringe arbejdsvilkår for maleren. Oldermanden kunne berette, at der både på lands- og laugsplan arbejdes på at skabe ordnede forhold på byggepladserne – både af hensyn til økonomi, produktivitet og almindelig trivsel.

 

Vagtskifte

Dan Wiche – tidligere repræsentantskabsmedlem – afløste Glenn Larsen i laugets bestyrelse.

Mens Per Vangekjær blev genvalgt til oldermandsposten for en ny toårig periode, afløste hidtidigt repræsentantskabsmedlem Dan Wiche Glenn Larsen i laugets bestyrelse. Til repræsentantskabet nyvalgtes hidtidig suppleant Ingelise Bonde Larsen og Samuel Zachariae, idet Johnny Langhoff Basse ikke ønskede at genopstille. Nye på suppleantposterne var Martin Dalby Frederiksen og Brian Baltsersen.

Efter generalforsamlingen har hidtidigt medlem af repræsentantskabet, Henrik P. Jensen, besluttet at udtræde af repræsentantskabet. Han afløses af Martin Dalby Frederiksen.

Kontingenterne for 2019 forbliver uforandrede – i hvert fald frem til man måtte beslutte noget andet på generalforsamlingen i 2020, der falder torsdag den 26. marts.

Martin Dalby Frederiksen – er med Henrik P. Jensens efterfølgende udtræden af repræsentantskabet rykket op fra sin suppleantplads til nyt repræsentantskabsmedlem.

 

Ingelise Bonde Larsen – nyvalgt til laugets repræsentantskab.

 

Samuel Zachariae – nyt medlem af laugets repræsentantskab.

0