Forsøg med facadebehandlinger i fuld skala:

Københavns Malerlaugs facadeprojekt

10 år med Jagtvej 169

Enhver kan se, når en facade trænger til istandsættelse. Afskalninger, revner i pudsen, afsmitning eller almindelig slid efter grafittiafrensning taler sit tydelige sprog.

Men hvordan skal facaden istandsættes?

Grundlæggende savner vi – udførende såvel som bygningsejere og rådgivere – dokumenteret viden om, hvordan materialer, henholdsvis facadesystemer interagerer med den enkelte bund over tid.

ATP Ejendomme har velvilligt stillet den mere end 140 år gamle ejendom, Jagtvej 169 C på Østerbro i København, til rådighed for et projekt, hvorunder ejendommens nordfacade og gavl opdeles i et antal “søjler”, der hver især afrenses og malebehandles forskelligt.

Jagtvej 169 blev opført i 1870 som en del af Aldersro Bryggeri. Bygningen vedblev at huse bryggerivirksomhed frem til 1900, hvorpå her blev indrettet produktion af cigarer og cigarillos. I 1970’erne overtog Det Bedste-koncernen bygningen, der i dag, under ATP Ejendomme, er hjemsted for en alsidig række af liberale erhverv.

Her er udvalgt i alt tre afrensningsniveauer og 10 gængse facadeprodukter til maleristandsættelsen. Som under laugets andre to fuldskalaprojekter om vinduer er der foretaget registrering af facadens tilstand inden istandsættelse og af de forskellige afrensningsgrader og respektive malebehandlinger efter udførelse. Arbejdet udføres i august-september 2013.

I lighed med tidligere vil der årligt blive udarbejdet et uvildigt tilsyn af facaden. Resultaterne bliver offentliggjort i en tilsynsrapport, der gratis kan rekvireres i Københavns Malerlaug.

Københavns Malerlaugs fuldskalaprojekt på Jagtvej 169 ville ikke have været mulig uden finansiel medvirken fra Realdania og fra ejendommens ejer, ATP Ejendomme. Begge parter ser ligesom Københavns Malerlaug et perspektiv i at generere ny praktisk viden for rådgivere, entreprenører og bygningsejere med henblik på at kunne rådgive mere sikkert og levere en højere kvalitet.

På denne side vil vi i årene fremover løbende berette om projektets fremadskreden. Scroll ned og find seneste tilsynsrapport.

Første spadestik

Onsdag den 21. august 2013 samledes parterne på Vibenshus Runddel og afslørede et 17×7 meter stort banner, der forkynder for alverden, hvad er skal ske med bygningsfacaden over de næste 10 år.

Projektparterne fv.: Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer Glenn Larsen og Kim Almlev, Københavns Malerlaug, Ole Jan Ulrick Petersen. ATP Ejendomme, Jam Pelby, Københavns Malerlaug, Peter Riis Jensen, ATP Ejendomme, Peter Kjølby, Realdania, oldermandmand Per Vangekjær og malermester, udvalgsformand Flemming Munck (foto: Henrik Nielsen).

Tilsynsrapporterne

I december 2013 forelå tilsynsrapporten fra første år. Find den og de følgende rapporter nedenfor:

Tilsynsrapporten 2014

Tilsynsrapporten 2015

Tilsynsrapporten 2016

Tilsynsrapporten 2017

Tilsynsrapporten 2018

Tilsynsrapporten 2019

Hvert år i projektårene foretages en inspektion af de enkelte felter.

0