Det’e for børn!

 i Uddannelse

For mere end otte år siden gennemførte lauget en storstilet konkurrence blandt de københavnske folkeskoleelever om det mest kreative forslag til en farvesætning af deres klasselokale. Projektet, som vi kaldte for Farvernes ABC, affødte blandt andet udarbejdelsen af en lille lærebog, der kunne introducere folkeskoleeleverne til farvernes forunderlige verden – arbejdsopgaver inklusive.

Det blev også til en konkurrencehjemmeside, hvor klasselærere kunne uploade deres elevers finurlige forslag.

Siden da har hjemmesiden stået stille, men da vores lille farvelære viser sig at blive benyttet, syntes vi, tiden var inde til at føre siden ajour.

Farvernes ABC er nu opdateret med en masse nyt indhold: Malerfagets Faglige Fællesudvalg har givet os lov til at uploade de temahæfter om stilgenrer, der i tidens løb er blevet udviklet til fagets svendeprøver, og nysgerrige kan læse afdøde Søren Scheffmanns gennemgang af farvernes væsen; en artikel, der dannede forordet i den farveprøvesamling med 100 indbyrdes kombinerbare farver, som vi udsendte forud for skoleprojektet. Herudover er oprettet en blog, hvor vi med tiden vil lægge korte, lettilgængelige tekster op om farver, farveteori, farvefænomener, relevante faglige begreber mv.

Siden har blandt andet til formål at understøtte folkeskolelærerne i for eksempel faget Håndværk&Design.

Klik ind på www.farvernes-abc.dk (siden er aktiv fra ca. 21. december)

0