Det vil vi nå i 2019-20!

Malermesteren som hovedentreprenør, udvikling af et projekt, der skal styrke de unge lærlinges ”arbejdspladsparathed”, et projekt om svind ved spartling og ikke mindst en bred vifte af medlemsaktiviteter: Hvis alle laugets fire stående udvalg når bare lidt af det, de har sat sig for, så venter der et resultatrigt år forude.

Det står klart efter april måneds ledelseskonference, hvor bestyrelse og repræsentantskab sædvanen tro sættes stævne på DA’s kursusejendom Egelund i Nordsjælland.

Som bekendt er laugets fire stående udvalg sammensat af medlemmer af repræsentantskabet med hvert deres bestyrelsesmedlem som formand. Herudover kan udvalgene supplere sig med yderligere kræfter i medlemskredsen.

Under ledelseskonferencen fastlægger hvert udvalg – Maleteknisk Udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Aktivitetsudvalget – hvad lauget skal arbejde med i det følgende foreningsår.

Handlingsplanerne er offentliggjort på udvalgenes egne sider under Københavns Malerlaugs hjemmeside – klik videre nedenfor:

Maleteknisk Udvalg
Medlemmer:
Dan Wiche (formand), Kim Amlev, Martin Holm, Christian Staubo Hansen, Samuel Zachariae, Adam Pade (sekretær)

Skole- og Uddannelsesudvalget
Medlemmer:
Jan Pelby (formand), Jacob Jørgensen, Bjarne Rasmussen, Niels Koch, Marianne Hansen, Niels Håkonsen (sekretær), Adam Pade (sekretær)

Arbejdsmarkedsudvalget
Flemming Munck (formand), Lena Krogh Petersen, Ingelise Bonde Larsen, Peter Dalbro Lakner, Nicky Clarke, Søren Christoffersen (sekretær), Adam Pade (sekretær)

Aktivitetsudvalget
Dennis Lindholm (formand), Søren Wachenschwanz, Jesper Grønfeldt, Claus Nybo Forsing, Martin Dalby Frederiksen, Dorthe Jørgensen (sekretær)

0