VelkommenOrganisation Fag & teknik Medlemmer Nyheder Galleri
Stiftelsesfest 2018Fastelavnsfest 5. marts 2017MedlemsTopMøde 2. marts 2017Stiftelsesfest 2017Seniorskovtur2016Fastelavn 6. marts 2016Nyborg stævne 2016Stiftelsefest 2016Seniorskovturen 2015Korsbæk på Bakken 9. maj 2015Generelforsamling 2015Fastelavnsfest 22 februar 2015Stiftelsefest 2015Skills 2015 Bella CenteretNationalmuseet seniorklubben 3. september 2014Seniorskovturen 14. maj 2014Byvandring Kastellet 13. maj 2014Generelforsamling 27. marts 2014Fastelavnsfest 28. Februar 2014Stiftelsesfest 2014Aros November 2013Innovationsdag oktober 2013Rejsefonden - 90 års junilæumDen blå planet 19. august 2013Den blå planet 12. august 2013Eremitageslottet 2013Stiftelsefest 2013Julepyntedag 2012Seniorklubbens julemøde 2012Gå-hjem-møde torsdag 06/12/12Mamma miaSeniorskovturen 2012Stiftelsefest 2012Studietur til Stokholm - forår 2011Svendeprøverne, marts 2011Stiftelsefest 2011Amalienborg den 17. juni 2010Stiftelsefest 2010Stiftelsefest 2009
Links INIMA - den digitale værktøjskasse
Brugernavn:
Adgangskode:
Husk mig næste gang
Søg efter malermester, der er medlem af Københavns Malerlaug.

Søg på post nr. eller by:
 
 
  
 
2018-03-21
Rejsefondens årlige formøde


2018-03-22
Generalforsamling - med et twist!


2018-04-20
Er du til "Midt Om Natten"?


2018-04-21
Fest på Kragerup Gods i anledning af Kunstforeningens 60 års jubilæum


Vis kalenderen
14-03-2018 12:13:22
Sidste frist for tilmelding til spisning til Laugets ordinære generalforsamling!
Lauget holder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.00 i Designmuseum Danmark, Bredgade 68, København K.Dagsorden og regnskab ... Læs mere
07-03-2018 11:12:31
Kandidater til supplerende arbejdsmiljøkursus?
Er man valgt som arbejdsmiljørepræsentant, kan det være relevant at supplere eller opdatere sin viden, efterhånden som tiden går.Malernes Fagforening ... Læs mere

I ORDEN – siden 1622

- Et historisk rids


Københavns Malerlaug blev stiftet i 1622. Det var det år, kongen gav lauget dets skrå - det daværende begreb for vedtægter.

Lauget blev således til under Christian IV - den selvsamme konge, der i årene forud havde besluttet at komme laugsvæsenet til livs: Dette monopol på at udføre håndværksydelser i byen, som laugsvæsenet var udtryk for, gav dårlig kvalitet og alt for høje priser, mente han. Senere tiders Konkurrencestyrelse ville have bifaldet den kongelige opfattelse.

Men resultatet af kongens indsats blev blot anarki og uorden - heldigvis i modsætning til forholdene under vores dages konkurrencelov. Christian IV endte med at lade laugene være i fred og tilmed velsigne, at malerne også fik et laug. Laugsvæsenet holdt helt frem til 1860, efter at loven om næringsfrihed var blevet vedtaget i 1857. Det ældste laug i Danmark er i øvrigt Skrædderlauget, der kan føres helt tilbage til 1300-tallet.

Laugene medvirkede naturligvis til at beskytte det lokale marked. Det var ikke enhver maler beskåret at nedsætte sig som malermester i en by; han skulle være medlem af lauget, hvilket fordrede visse kvalifikationer og en lidt voldsom optagelsesceremoni.

Var man først medlem af lauget, kunne man være sikker på kollegernes hjælp og understøttelse - også til mesters enke, ifald mester gik hen og døde.

Denne sociale funktion er væsentlig, når man skal forstå laugsvæsenet, og denne ophørte egentlig først med indførelsen af de sociale reformer omkring forrige århundredskifte.
Med arbejdsmarkedsreformerne - også fra forrige århundredskifte - blev laugene i mange tilfælde til arbejdsgiverforeninger, der indgik overenskomster med deres modparter - fagforbundene. Det gjaldt også for Københavns Malerlaug, der var selvstændig arbejdsgiverforening indtil 1980, da vi fusionerede med Centralforeningen af Malermestre i Danmark, CMA. I 1990 blev de to daværende landsdækkende arbejdsgiverorganisationer lagt sammen til DANSKE MALERMESTRE, der i dag er tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening og Håndværksrådet.

Selv om Københavns Malerlaug således - i moderne termer - er en lokal brancheforening, opretholder vi en række af de traditioner, der hørte det rigtige laug til. Det gør vi for at ihukomme den kultur, vi synes, håndværket er udtryk for.

Således festligholdes laugets stiftelse hvert år den 23. januar. Forud for den årlige stiftelsesfest gennemføres en optagelsesceremoni for de i årets løb optagne, nye mestre. Her formaner oldermanden de nye laugsbrødre om at opføre sig pænt og ordentligt, ligesom han giver de nye medlemmer håndslag på, at de gamle laugsbrødre også vil opføre sig pænt over for de nye. Afslutningsvis får de overrakt deres laugsbrev, hvori deres medlemskab bekræftes.

Under optagelsesceremonien og stiftelsesfesten gøres brug af laugets relikvier: Skaffestokkene (hvormed laugets to ældste bisidder (bestyrelsesmedlemmer) havde til opgave at holde festdeltagerne velforsynet med mad og drikke), laugsladen (hvori opbevares de vigtigste dokumenter) og laugets fane.

Intet af dette er enestående for just Københavns Malerlaug. Sådan har man det inden for mange fag mange steder i landet.

Overskriften "I ORDEN - siden 1622" er vores måde at fortælle, at vi bekender os til det gode håndværk, til traditionen og til den kultur, der hører håndværket til. Laugets signet - eller logo - er symbolet herpå.

Alle medlemmer af Københavns Malerlaug kan bruge den røde signet i deres markedsføring. Alle medlemmer af lauget er også medlemmer af Danske Malermestre. Så hvad enten du ser KM's røde signet eller Danske Malermestres karakteristiske blå M, kan du sikker på, at den pågældende malermester er omfattet af Danske Malermestres garantiordning.